Aktualności

Sukces Emilii Janik w konkursie historycznym

Emilia Janik, uczennica szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, zdobyła I miejsce w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 – w obronie granic i niepodległości” w kategorii film.

Konkurs, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoszenia napłynęły z kilkunastu krajów świata. Zmagania wzbudziły zainteresowanie uczniów z Austrii, Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Francji, Grecji, Irlandii, Kanady, Litwy, Szkocji, Szwajcarii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Jednak największa liczba prac napłynęła z Polski.

Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego na czele                                         z przewodniczącym Bogdanem Grzenkowiczem, a także rodzina Witolda Pileckiego. Współorganizatorami byli m.in.: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa Wschód, Burmistrz Miasta Radzymin, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk. pilota Mariana Pisarka                   w Radzyminie, Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago, Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach, Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, Szkolny Punkt Konsultacyjny im Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu, Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza w Blackburn, Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie.

W skład Komitetu Honorowego weszli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Narodowego Banku Polskiego. Partnerem Konkursu był Instytut Pamięci Narodowej.

Celem konkursu było budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, pogłębianie wiedzy historycznej, doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia                                 i selekcjonowania informacji z różnych źródeł, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1920, promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych, tworzenie utworów literackich o tematyce patriotycznej .

Przedmiotem konkursu było przygotowanie pracy artystycznej na temat: „Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1920 – w obronie granic i niepodległości”, charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością wykonania, realizującej cele i parametry określone w regulaminie konkursu.

Tematem pracy należało uczynić postać wybranego dowódcy lub żołnierza, wybranego wydarzenia : bitwy , konspiracji czy zagadnień technicznych, historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów polonijnych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz polonijnych szkół gimnazjalnych a także szkół ponadgimnazjalnych i polonijnych szkół ponadgimnazjalnych.

Z brzeskiej „trójki” w konkursie udział wzięli : Andrzej Rudnik z kl. V e i Patrycja Sławek z kl. VI c w kategorii praca plastyczna oraz Emilia Janik z kl. VI a w kategorii film, zdobywając I miejsce spośród uczniów szkół podstawowych.

Uroczysta Gala , podczas której nagrodzono laureatów wybranych spośród prawie 1400 uczestników, odbyła się 12 stycznia 2018 roku w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła p. Zofia Optułowicz – Pilecka , córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz licznie zgromadzeni goście, nagrodzeni uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, patroni, sponsorzy. Uroczystość prowadziła p. redaktor Agata Konarska.  

                                                                                                               Grażyna Pleśniarska – Gwizdała

Powiązane artykuły

Back to top button