Aktualności

Święto Policji 2014

Wczoraj w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, odbyła się uroczystość 95. rocznicy powstania Policji Polskiej. Formacja ta została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. i właśnie w tym dniu co roku współczesna Policja obchodzi swoje święto.

Podczas uroczystości wręczono Medale za długoletnią służbę, odznakę „Zasłużony Policjant” oraz medale „Za Zasługi Dla Policji” i akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne.

Odznaka „Zasłużony Policjant” jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Medal „Za zasługi dla Policji” został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Otrzymuje go m.in. osoba, która inicjowała lub organizowała działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył.

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę

  • komisarza Pawła Draba
  • podinspektora Pawła Maturę

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę

  • aspiranta sztabowego Konrada Bilskiego

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych nadał:

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”

  • podinspektorowi Jackowi Przepiórce,
  • podinspektorowi Piotrowi Wójciakowi

Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”

  • Grzegorzowi Wawryce

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Policji”

  • Elżbiecie Wójciak

41 funkcjonariuszy Policji, służących w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku i jednostkach jej podległych otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe.

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie mianował:

– na stopień aspiranta sztabowego Policji:

starszego aspiranta Krzysztofa Jaszczyńskiego
    starszego aspiranta Józefa Kazka
    starszego aspiranta Jacka Śmistka

– na stopień starszego aspiranta Policji:

    aspiranta Rafała Biernata
    aspiranta Arkadiusza Cabaka
    aspiranta Łukasza Kawulę
    aspiranta Rafała Kłóska
    aspiranta Bogumiła Machaja
    aspiranta Rafała Paleja

– na stopień aspiranta Policji:

    młodszego aspiranta Grzegorza Buczaka
    młodszą aspirant Ewelinę Budę
    młodszego aspiranta Szczepana Szczypułę
    młodszego aspiranta Krzysztofa Wiśniowskiego

– na stopień młodszego aspiranta Policji:

    sierżanta sztabowego Marcina Adamczyka
    sierżanta sztabowego Marcina Ćwioro
    sierżanta sztabowego Krzysztofa Gołębia
    sierżanta sztabowego Piotra Majchra
    sierżanta sztabowego Rafała Młynarczyka
    sierżanta sztabowego Winicjusza Polka
    sierżanta sztabowego Marka Świdra

– na stopień sierżanta sztabowego Policji:

    starszego sierżanta Jarosława Hebdę
    starszego sierżanta Pawła Legutkę
    starszą sierżant Wiolettę Machaj
    starszego sierżanta Pawła Patra
    starszego sierżanta Tomasza Srebro

– na stopień starszego sierżanta Policji:

    sierżanta Dariusza Gorzkowskiego
    sierżanta Michała Bielaka

– na stopień sierżanta Policji:

    starszego posterunkowego Mariusza Biela
    starszego posterunkowego Filipa Dudziaka
    starszą posterunkową Natalię Mierzwę
    starszego posterunkowego Sebastiana Pałkę

Komendant Powiatowy Policji w Brzesku mianował na stopień starszego posterunkowego Policji:

•          posterunkowego Pawła Magierę

•          posterunkowego Kamila Marszałka

•          posterunkowego Damiana Oleksego

•          posterunkową Ewelinę Sutkowską

•          posterunkowego Pawła Witkowskiego

Warto wspomnieć, że w trakcie wojewódzkich obchodów tegorocznego Święta Policji, jakie odbyły się w dniu 23 lipca 2014 roku w Bochni, Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, nadkomisarz Jarosław Dudek.  

Podczas tych samych uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki wręczył starszemu aspirantowi Robertowi Gładyszowi, statuetkę „Policjanta Roku 2014”, wyłonionego w plebiscycie zorganizowanym przez Małopolską Policję i Gazetę Krakowską.

Natomiast starszy aspirant Tomasz Nosal w trakcie centralnych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Warszawie Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został mianowany na stopień podkomisarza.  

W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę statuetki otrzymali od Komendanta Powiatowego Policji:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacek Fabisiak

Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka

Starosta Brzeski Andrzej Potępa

Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach

Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski

Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak

Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek

Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński

Burmistrz Czchowa Marek Chudoba

W uroczystości uczestniczył m.in. Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Jacek Fabisiak oraz zaproszeni przedstawiciele samorządów i instytucji.

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

Święto Policji :: Brzesko 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button