Aktualności

Wiedza szansą na sukces

Od marca 2012 roku  w Zespole Szkół w Czchowie realizowany jest projekt „Wiedza szansą na sukces” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentami ostatecznymi projektu jest grupa 60 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, którzy wzmocnią swe kompetencje w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, a także z matematyki, biologii i chemii. Wszyscy biorą także udział w warsztatach z doradcą zawodowym, których częścią był marcowy wyjazd na Targi Edukacyjne do Krakowa. Uczniowie, którzy już rozpoczęli swoje projektowe zajęcia zostali wyposażeni w niezbędne materiały i podręczniki do zajęć. W wakacje 10-osobową grupę uczestników zajęć z biologii czeka wyjazd do Gdyni, natomiast uczestnicy zajęć  z chemii wyjadą w październiku do Warszawy. Projekt trwa do końca 2012 roku.

Powoli kończy się także rekrutacja do drugiego realizowanego w szkole projektu Mam talent!. Zainteresowanie ze strony uczniów warsztatami artystycznymi było bardzo duże ale w związku z określoną liczbą miejsc ostatecznie do udziału w warsztatach muzycznych, dziennikarskich, fotograficznych  i teatralnych zakwalifikowano 40 uczniów. Chętni do udziału w warsztatach muzycznych wzięli udział w przesłuchaniu umiejętności wokalnych i instrumentalnych. Przyszli dziennikarze pisali reportaże, fotografowie przedstawiali swoje autorskie zdjęcia, „aktorzy” prezentowali monologi. Uczniowie, którzy otrzymali najwyższą ocenę podczas przesłuchania czy konkursu zostali beneficjentami ostatecznymi projektu. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak warsztaty taneczne. O 12 miejsc walczyć będzie 25 uczniów, którzy pod koniec maja wyłonieni zostaną podczas specjalnych zajęć, na których dokonane zostanie rozeznanie umiejętności tanecznych i ostatecznej weryfikacji chętnych.

Do końca czerwca będą trwać zajęcia muzyczne i dziennikarskie. Te ostatnie poprowadzi dziennikarka z Radio Kraków – Pani Barbara Gawryluk, która jednocześnie jest znaną autorką książek dla dzieci. Pani Barbara będzie wprowadzać naszych uczniów w tajniki dziennikarstwa nie tylko podczas zajęć w szkole, ale 26 czerwca uczestnicy zajęć na 4 godziny staną się prawdziwymi dziennikarzami podczas sesji w krakowskim radiu. Także w czerwcu po 10 godzinach warsztatów fotograficznych ich uczestnicy swoje nowe umiejętności będą mieli okazje sprawdzić podczas pleneru w Zakopanem. Każda grupa warsztatowa wzmocni również swoje poczucie własnej wartości, lepiej pozna swoje mocne strony dzięki zajęciom z pedagogiem. Warsztaty teatralne i muzyczne potrwają aż do listopada, taneczne rozpoczną się dopiero po wakacjach. Wszystkim uczestnikom projektu Mam talent! życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button