Aktualności

Przedświąteczne przestrogi Policji

Wielkanocne zwyczaje nie mogą być okazją do wyrządzenia komuś szkody

 

            Święta Wielkanocne to okazja nie tylko do udziału w uroczystościach religijnych i spotkań w gronie rodzinnym, ale także czas wypoczynku i relaksu. Jak wskazują policyjne doświadczenia lat ubiegłych, część mieszkańców opacznie rozumie pojęcie „dobrej zabawy”; w okresie świątecznym mundurowi notują zwiększoną liczbę wybryków chuligańskich i przestępstw, w tym popełnianych pod wpływem alkoholu.

            Wśród wielkanocnych zwyczajów w niektórych miejscowościach powiatu brzeskiego nadal kultywowana jest tzw. psotna noc. Młodzi ludzie, szukając okazji do zrobienia komuś dowcipu, często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mogą stworzyć. W przeszłości zdarzały się przypadki układania na jedni pustaków czy cegieł, ustawiania na drodze sprzętu rolniczego czy opon samochodowych. Takie zachowania generują olbrzymie niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego!

„Zabawy” polegające na wynoszeniu i ukrywaniu bram wjazdowych, furtek czy innych przedmiotów pozostawionych na posesjach mogą wyczerpywać znamiona wykroczeń lub przestępstw z kategorii „uszkodzenia mienia” lub „kradzieży”, a powoływanie się na panujący zwyczaj może nie zostać uwzględnione jako okoliczność wyłączająca ściganie sprawcy.

            Poniedziałek Wielkanocny w całym kraju wiąże się ze zwyczajem Śmigusa-Dyngusa. Niestety, często dochodzi do nadużywania tradycji Lanego Poniedziałku, co przeradza się w wybryki chuligańskie. W przypadku zniszczenia lub zabrudzenia odzieży albo innego uszkodzenia mienia w wyniku celowego oblania, na wniosek pokrzywdzonego Policja będzie z całą konsekwencją ścigać sprawców takich czynów (przestępstw z art. 288 kodeksu karnego lub wykroczeń z art. 124 kodeksu wykroczeń). Zachowania chuligańskie mogą także zostać zakwalifikowane jako zakłócenia spokoju i porządku publicznego czy też nieobyczajne wybryki. Karalne jest także spowodowanie niebezpieczeństwa przez wyrzucanie przedmiotów i wylewanie płynów. W przypadku, gdy obiektem ataków (np. oblewania) byłyby pojazdy w ruchu drogowym, sprawcy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za inne wykroczenia, np. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, utrudnianie ruchu na drodze czy rzucanie przedmiotami w pojazdy.

W oczekiwaniu na świąteczne, radosne chwile, w ferworze wytężonych przygotowań do uroczystości, dbając o swoje zdrowie i mienie nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przestępcy – złodzieje, włamywacze, oszuści, działają intensywniej właśnie w okresie przedświątecznym, wykorzystując gorączkę zakupów i zmniejszenie ostrożności ludzi zajętych przygotowaniami do świąt.

Wyjazdy do rodziny, uczestniczenie w uroczystościach religijnych powodują, że pozostawione bez opieki domy i mieszkania stają się łatwym celem działań przestępczych – kradzieży i włamań.

Postarajmy się zorganizować świętowanie w taki sposób, by zabezpieczyć swoje mienie – mieszkania, samochody, kosztowności i pieniądze, na tyle skutecznie, żeby uniemożliwić dokonanie przestępstwa. Proste metody: porozumienie się z sąsiadem w kwestii dopilnowania mieszkania, dokładne zamknięcie drzwi i okien, głębokie schowanie pieniędzy, ostrożność w kontaktach z osobami obcymi spowodują, że do minimum ograniczona zostanie groźba dokonania kradzieży czy oszukania nas.

Coraz więcej ludzi preferuje aktywny sposób spędzania świąt. Spacerując czy biegając po drogach zadbajmy o elementy odblaskowe, które spowodują, że po zmierzchu będziemy lepiej widoczni dla kierowców.

            Policja ze swej strony dołoży wszelkich starań, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w okresie Świąt, tak w miejscach zamieszkania, jak i na drogach. Zwiększone ilości patroli pojawią się zarówno na drogach powiatu brzeskiego, jak i na terenie osiedli mieszkaniowych. Policjanci nie będą pobłażać wybrykom zakłócającym spokój i porządek publiczny, a kierujący muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości.

Powiązane artykuły

Back to top button