Aktualności

Współpraca czterech gmin

22 lutego, trzy dni po podpisaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, wójtowie i burmistrzowie czterech gmin z obszaru działania Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” podpisali deklarację współpracy. Wspólne działanie związane jest z wyborem LGD z Warysia do realizacji dodatkowych zadań i pozyskaniem na nie 4 milionów 179 tysięcy złotych. Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” zostało sklasyfikowane na 3. miejscu wśród małopolskich LGD i na 8. w kraju. Do realizacji dodatkowych zadań wybrano 6 najlepszych lokalnych grup działania w województwie.

Wyróżnienie to oznacza, że beneficjenci „Kwartetu” będą mogli ubiegać się o dodatkowe blisko 4,2 mln zł w naborach, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Wedle dokonanego przez Stowarzyszenie podziału na projekty z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczono 2,9 mln zł, 700 tys. zł dla realizujących „Małe projekty”, natomiast o 200 tys. zł ubiegać się będą wnioskodawcy w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” i o 100 tys. zł z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Przy wyborze naszej LGD, oprócz dotychczasowych efektów działalności stowarzyszenia, brano pod uwagę ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju, która na potrzeby realizacji nowych zadań została odpowiednio rozszerzona – mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – Uznano, że działania stowarzyszenia powinny koncentrować się wokół procesów budowania własnej, lokalnej tożsamości, co dałoby impuls do stworzenia unikatowego produktu turystyczno-edukacyjnego. Zrodził się więc pomysł stworzenia na obszarze LGD swoistego „Szlaku historii ludzi, miejsc i wydarzeń” – opisuje sedno przedsięwzięcia.

I właśnie chęć wspólnej realizacji tego projektu podczas specjalnego spotkania potwierdzili szefowie czterech gmin – Borzęcina, Radłowa, Brzeska i Dębna. Szefowie gmin omówili spójne zasady i najważniejsze założenia tego przedsięwzięcia. W kwietniu planowane jest uroczyste podpisanie przez nich w tej sprawie porozumienia.

Natomiast wcześniej, bo już w poniedziałek 4 marca, w Bacówce „Biały Jeleń” w Iwkowej nastąpi uroczyste przekazanie przez Urząd Marszałkowski stosownych dokumentów najlepszym w Małopolsce lokalnym grupom działania. Wśród wyróżnionych – oprócz „Kwartetu” – znalazły się następujące LGD: Dolina Karpia, Na Śliwkowym Szlaku, Podbabiogórze, Nad Białą Przemszą i Zielony Pierścień Tarnowa.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button