Aktualności

Zmarł Profesor Jan Marian Włodek

W ostatnią sobotę, w Krakowie zmarł Profesor Jan Marian Włodek – wnuk Jana Albina Goetz-Okocimskiego, właściciela okocimskiego browaru w Brzesku. Babka zmarłego – Zofia z Sumińskich była znaną i szanowaną osobą. Za życia Profesor Jan Marian Włodek często odwiedzał Brzesko i Okocim.

 

Prof. Jan Marian Włodek urodził się 26 stycznia 1924 roku w Krakowie, w rodzinie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie również sam ukończył studia. Z końcem II wojny światowej, jako student konspiracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był łącznikiem w strukturach Armii Krajowej.
Karierę naukową rozpoczął w Pracowni Rybackiej UJ, skąd przeszedł lipcu 1952 roku do sekcji Rybackiej PAU, a wraz z powstaniem Zakładu Gospodarki Stawowej PAN (przemianowanym na Zakład Biologii Stawów PAN a następnie Zakład Biologii Wód PAN w Krakowie) został w nim zatrudniony i związany do końca swojej kariery naukowej.
Doktoryzował się na Wydziale Rolnym UJ na podstawie pracy pt.: „Zastosowanie korelacji i regresji
Image
Prof. J. Włodek
czystej jako metody badawczej gospodarstw rolnych ze szczególnym uwzględnieniem krakowianów”. Prócz doktoratu w czterech kolejnych publikacjach omawia możliwość zastosowania tego rachunku do zagadnień statystycznych w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki rybackiej.
W 1962 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie; jego praca habilitacyjna miała tytuł „Obliczenia mnożników Gaussa dla celów doświadczalnictwa rolniczego”.
W latach 1964-1971 oprócz pracy w ZBW nauczał biometrii na Wydziale Biologii WSP, prowadząc wykłady i ćwiczenia na kursach dla studentów stacjonarnych i zaocznych.
            W późnych latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Profesor rozwinął szeroką działalność na terenie Gospodarstw Doświadczalnych na Śląsku Cieszyńskim w dziedzinie hodowli karpi wyprowadzając szereg linii (w tym też linię karpi niebieskich). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prowadził dokumentacyjne badania ichtiofaunistyczne w rzekach południowej Polski.
            Od 1966 roku był członkiem Komisji Biologicznej przy Oddziale PAN, członkiem Rad Naukowych ZBW PAN oraz Zakładu Doświadczalnego Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu. Przez wiele lat pracował w Redakcji „Acta Hydrobiologica”: jako zastępca Redaktora Naczelnego (od 1970 roku) oraz Redaktor Naczelny (lata 1990-1994).
Od pierwszego zebrania Krakowskiego Oddziału PTH Profesor był zaangażowany w jego działalność. W latach 1967–1982 pełnił funkcję skarbnika a następnie od 1982 roku do dzisiaj jest jego przewodniczącym. W Zarządzie Głównym PTH od wielu lat jest członkiem Komisji Nagród. Profesor Jan M. Włodek jest wieloletnim członkiem SIL, uczestniczył w kilku kongresach i wielokrotnie brał udział w zjazdach PTH oraz specjalistycznych ichtiobiologicznych. Prezentował zarówno wyniki badań własnych jak i zespołowych prowadzonych pod jego kierunkiem.
Profesor zawsze chętnie dzieli się swoją szeroką wiedzą ichtiologiczną i hydrobiologiczną. Mając, nieczęsto spotykaną wśród biologów, wiedzę matematyczną Profesor wspiera merytorycznie liczne badania wykonywane przez jego koleżanki i kolegów. Profesor był prekursorem i propagatorem wykorzystania metod statystycznych w badaniach biologicznych głównie rybackich i hydrobiologicznych.

/www.pth.home.pl/

Powiązane artykuły

Back to top button