Aktualności

Zofia Słonina nowym sołtysem Sterkowca

W niedzielę 1 lutego 2015 r. o godz. 12.30 w Domu Kultury w Sterkowcu odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej na kadencję 2015-2019. Mieszkańcy Sterkowca przybyli na zebranie wyjątkowo licznie – w wyborach wzięły udział 164 osoby!

Tym razem tylko panie zgłosiły swoje kandydatury do funkcji sołtysa wsi Sterkowiec. Ostatecznie największą liczbę głosów zdobyła pani Zofia Słonina.

Zgłoszone kandydatki na sołtysa wsi Sterkowiec otrzymały następującą ilość głosów: 

1. p. Dorota Karaś – 54 głosy

2. p. Renata Pabian – 31 głosów

3. p. Zofia Słonina – 78 głosów

W głosowaniu udział wzięły 164 osoby, w tym głosów ważnych oddano 163, nieważnych 1.

 

Pracę nowej pani sołtys będzie wspierała 9 osobowa rada sołecka w składzie:

1. Iwaniec Bożena

2. Karaś Dorota

3. Paprocka Maria

4. Bogusz Krzysztof 

5. Góra Bronisław

6. Lach Piotr

7. Przybyło Piotr

8. Tomaszkiewicz Jan

9. Zalewski Marian

W trakcie zebrania sołtys upływającej kadencji – p. Józef Witek złożył sprawozdanie z realizowanych działań. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, zastępca Burmistrza Jerzy Tyrkiel, sekretarz Gminy Brzesko Stanisław Sułek; wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Tomasz Latocha; przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk wraz radnymi miejskimi – Krzysztof Stępak oraz Krzysztof Bogusz.

Nad prawidłowością głosowania czuwali pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz komisja skrutacyjna złożona z mieszkańców Sterkowca.

Zebranie sołeckie i liczna reprezentacja mieszkańców były okazją do dyskusji nt najbardziej istotnych spraw z punktu widzenia mieszkańców – a więc remontu linii kolejowej, budowy chodników, odśnieżania.

Wybory sołytsa :: w Sterkowcu

Wybory sołytsa :: w Sterkowcu

Wybory sołytsa :: w Sterkowcu

Wybory sołytsa :: w Sterkowcu

 

 

 

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button