Aktualności

Diagnostyka i wczesna interwencja przeciw niepełnosprawności

Średnio 3% dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi. Teraz można je będzie leczyć na większą skalę. Program bezpłatnych badań prenatalnych realizowanych dotychczas w Centrum Zdrowia Tuchów na mocy kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zostanie poszerzony. Dotychczas mogły z niego korzystać panie powyżej 35. roku życia. Teraz obejmie on także młodsze kobiety. Co ważne także dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia rozwoju zostaną poddane działaniom, mającym na celu zniwelowanie skutków nieprawidłowego rozwoju. Taki będzie efekt realizacji programu Dobry Początek, powstałego w oparciu Regionalny Program Zdrowotny Województwa Małopolskiego.

 

Badania prenatalne umożliwiają leczenie nienarodzonego jeszcze dziecka  lub właściwe przygotowanie terapii dostępnej zaraz po porodzie. Program rozpoczynanych badań przesiewowych ma wstępnie identyfikować ryzyko wystąpienia wady rozwojowej płodu. Nieinwazyjne badanie będzie wykonywane  po wstępnej kwalifikacji konsultanta, w ramach poradnictwa prenatalnego. Kiedy ryzyko wad zostanie potwierdzone, kobieta będzie kierowana do dalszej diagnostyki  w ramach badań rozstrzygających i ewentualnej hospitalizacji na oddziale patologii ciąży. Aby skorzystać z programu pacjentki muszą być mieszkankami powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, gorlickiego lub samego Tarnowa. Ponadto ciąża nie może przekraczać 14. tygodnia. Na cykl diagnostyczny, prócz wizyty konsultacyjnej mającej charakter kwalifikacyjny, będą się także składać: badanie ultrasonograficzne wykonane zgodnie z zaleceniami Fundacji Medycyny Płodu, badanie biochemiczne oraz komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu.

 

Aby zniwelować proces niewłaściwego rozwoju dzieci niepełnosprawne zostaną poddane działaniom rehabilitacyjno-terapeutycznym oraz psychologiczno-pedagogicznym. Zajmą się tym specjalistyczne zespoły wczesnej interwencji, działające także w miejscu zamieszkania lub przebywania dziecka. Ponadto rodzinie dziecka zostanie zapewnione wsparcie psychologiczne. W ramach wizyt domowych przeprowadzone zostaną instruktarze ćwiczeń dla rodziców, umożliwiające ich włączenie w proces rehabilitacyjny. Do programu będą kwalifikowane dzieci   z obciążonym wywiadem okołoporodowym, z zaburzeniami w zakresie: rozwoju ruchowego, narządu wzroku, słuchu czy mowy. Ma to dotyczyć także maluchów z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną oraz z zaburzonym funkcjonowaniem. W okresie od sierpnia 2018 r. do maja 2021 r.  program ma umożliwić diagnostykę prenatalną 3 tys. kobiet ciężarnych i objąć wparciem 130 dzieci. Uzyskał on dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button