Aktualności

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW I TERMOMODERNIZACJĘ

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego harmonogramu naboru wniosków na zadanie dotyczące wymiany źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych na wrzesień 2018 r. Urząd Miasta Brzeska informuje, że istnieje możliwość starania się o środki z RPO WM na wymianę niskoemisyjnych kotłów węglowych na gazowe oraz biomasę jak również termomodernizację w szczególnych przypadkach – trudna sytuacja materialna.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wypełnionej ankiety w terminie do 15 lipca 2018 roku w tut Urzędzie na Dziennik Podawczy lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 111), pocztą na adres: Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: obslugagkos@um.brzesko.pl

 Zasady dofinansowanie

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło:

a. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

d. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

– maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego

 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKACH DLA MIESZKAŃCÓW Z TRUDNĄ SYTUACJĄ MATERIALNĄ:

· dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200 % najniższej emerytury

· dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury na osobę

 

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

– docieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł brutto/m2,

– docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 150 zł brutto/ m2,

– docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą: 150 zł brutto/ m2,

– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej: 400 zł brutto/ m2,

Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł.

Powiązane artykuły

Back to top button