Aktualności

Ekstremalny weekend w Iwkowej

Już za 2 tygodnie, wszyscy głodni wrażeń i miłośnicy sportów ekstremalnych, będą mogli wykazać się umiejętnościami podczas VI Górskiego Maratonu na Orientację (VI GeMnO). Zapisy ekip bądź drużyn rodzinnych rozpoczynają się w piątek 7 września od godz. 18.00 do 24.00 w gimnazjum w Iwkowej. Zmagania sportowe będą przebiegały w 4 kategoriach: junior, open, master i family – dla drużyn pieszych i rowerowych. Przewidziane są zadania specjalne na trasie, w których uczestnicy wykonują czynności, wymagające dodatkowych umiejętności, sprawności fizycznej oraz szczególnej uwagi. Każde zadanie na trasie jest pokonywane przez obydwóch członków zespołu (wyjątek: kategoria OPEN solo) zgodnie z zamieszczonym opisem do każdego zadania. Startujący w kategorii Master muszą być wyposażeni w: uprząż wspinaczkową, 3 karabinki zakręcane; 3 pętle z taśmy rurowej lub repsznura (min. 5 mm), dwie o długości min. 60 cm, trzecia do autoasekuracji przy zjeździe; przyrząd do zjazdu (ósemka, rolka, płytka, kubek, ATC lub reverso); 2 przyrządy samozaciskowe z atestem UIAA lub CE ( np. firmy Petzl) + wymagane dodatkowe karabinki zabezpieczające oraz dodatkowe pętle/repsznury; alternatywnie można wykonać podchodzenia na węzełkach typu prusik – wymagane dodatkowe pętle/repsznury o odpowiednio dobranej długości; czołówkę. Startujący w pozostałych kategoriach mogą liczyć na wyposażenie organizatorów.

W zadaniach specjalnych jest pokonanie mostu linowego o dł. 40 metrów oraz wspinaczka na turnie ze zjazdem.

Szczegóły w zapowiedziach.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button