Aktualności

Konkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej ” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Inicjatywa, podjęta po raz pierwszy w 2019 roku, ma promować i zachęcać władze gmin i powiatów do lepszej, skutecznej opieki nad miejscami pamięci. Na realizację zadań konkursowych przeznaczono środki w wysokości 300 tys. zł.

Celem konkursu jest podtrzymywanie lub przywracanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach.

Nabór wniosków trwa do 10 maja 2022 r. Na realizację wybranych zadań przeznaczono środki w kwocie 300 tys. zł. Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu kosztów, jednak nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Powiązane artykuły

Back to top button