Aktualności

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa już wkrótce dostępna dla obywateli

Krajowa mapa zagrożeń to innowacyjne narzędzie wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Już niebawem w prosty i przystępny sposób każdy obywatel będzie mógł nawet wirtualnie reagować, a przede wszystkim zasygnalizować o zagrożeniu w swoim miejscu zamieszkania. Policjanci zweryfikują taki sygnał i podejmą konkretne działania. Ta platforma wymiany informacji o zagrożeniach ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez aktywne włączenie obywateli w wybrane działania Policji.

Już od kilku miesięcy brzescy policjanci prowadzą konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Podczas 9 zorganizowanych spotkań, w których uczestniczyli mieszkańcy powiatu brzeskiego, Starosta Brzeski, Burmistrzowie, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gminnych, Kierownicy GOPS oraz sołtysi, policjanci przekazali zebranym informacje nt. tworzonych „Map Zagrożeń” oraz główne założenia programu. Funkcjonariusze omówili zasady dyslokowania sił policyjnych, oraz prezentowali przygotowane dane na temat przestępczości, nakreślając kształt bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie poszczególnych miast lub gmin. Informacje te były uzupełniane o kwestie związane z bezpieczeństwem na drogach. W trakcie spotkań lokalna społeczność wskazała na najczęściej występujące zagrożenia na danym terenie, przedstawiła także swoje oczekiwania wobec działań Policji.

To nowe narzędzie informatyczne już niebawem będzie dostępne dla obywateli. Pozwoli ono każdemu mieszkańcowi zasygnalizować na mapie interaktywnej o zagrożeniu pojawiającym się w danej okolicy. Policji natomiast pozwoli na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna). Ta szybka wymiana informacji ma służyć poprawie bezpieczeństwa. Każdy będzie mógł bez problemu taką mapę z zagrożeniami aktualizować. Policjanci natomiast będą te sygnały sprawdzać.

Mundurowi podkreślają, że platforma nie służy do zgłaszania pilnych interwencji Policji, nadal należy w takich przypadkach korzystać z numerów alarmowych.

Powiązane artykuły

Back to top button