Aktualności

Mecenat Małopolski – I edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartego konkursu „Mecenat Małopolski – I edycja”.

W bardzo szerokim katalogu obszarów wsparcia można znaleźć: realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury, polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Oferty można składać do 18 stycznia 2024 roku za pomocą generatora eNGO

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button