Aktualności

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Dzisiaj (24.11) w Starostwie Powiatowym w Brzesku z inicjatywy Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, Policji, Straży Pożarnej, przedstawicieli zarządców dróg oraz osób reprezentujących instytucje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Tematem spotkania było przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz propagowanie optymalnych rozwiązań minimalizujących zagrożenia w tym obszarze.

Spotkanie otworzył przedstawiciel Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Marek Dworak, który zrelacjonował różnorodne działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz założenia Małopolskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków od najmłodszych lat.

Podinsp. Krzysztof Dymura, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach, porównując województwo do całego kraju. Przedstawił także działania i inicjatywy szeroko podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Dane w zakresie ruchu drogowego na terenie powiatu brzeskiego zaprezentował Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Brzesku podinsp. Zbigniew Baruś dokonując analizy zdarzeń drogowych i ich przyczyn.

Podczas spotkania poruszono także kwestie infrastruktury drogowej, w tym również oznakowania dróg, co niewątpliwie ma istotne znaczenie wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem dyskusji były wnioski i propozycje działań ograniczających wzrost zagrożeń.

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

 Bezpieczeństwo :: ruchu drogowego

Powiązane artykuły

Back to top button