Aktualności

Spotkanie opłatkowe Seniorów w Borzęcinie Górnym

Mimo iż od Bożego Narodzenia upłynęło już sporo dni, to wciąż spotykamy się przy stole na którym kładziemy opłatek, aby przypomniał nam tajemnicę Bożego Narodzenia, aby zaśpiewać kolędę i rozweselić się w darze miłości Nowonarodzonego Jezusa.
Tak stało się również na spotkaniu opłatkowym dla Seniorów naszej parafii, które miało miejsce dn. 21 stycznia 2012 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Z inicjatywy  Proboszcza Ks. Czesława Paszyńskiego oraz  Parafialnego Oddziału Caritas przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury, po raz drugi zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe, które zgromadziło ponad 80 osób. Nie zabrakło również włodarzy naszej Gminy, wójta – p. Janusza Kwaśniaka i Jego zastępcy p. Tadeusza Żurka. Miło nam było gościć dyrektora GOK p. Piotra Kanię.
Rozpoczęliśmy Mszą świętą, która zawsze najbardziej urealnia tajemnicę Bożego Narodzenia w darze Eucharystii. W  wygłoszonej homilii ks. Proboszcz nawiązał do roli seniora w naszej parafii  jak również w całym społeczeństwie. Podkreślił znaczenie tego typu spotkań ,które łączą pokolenia i  pozwalają umacniać wiarę   w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń . Późnej wysłuchaliśmy program słowno-muzyczny o tematyce świąt Bożonarodzeniowych. Nie mogło zabraknąć choćby symbolicznego łamania się opłatkiem i z serca płynących życzeń, które złożyli: Wójt Gminy Borzęcin, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik GOPS i prezes Parafialnego Oddziału Caritas. Smacznie przygotowany posiłek ożywił nasze ciała, aby z werwą kolędować a nawet „porwać się” do tańca przy akompaniamencie kapeli ZPiT „Borzęcanie”. Miło było również obejrzeć krótki, ale ubogacający występ Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”.
Radość towarzyszyła wszystkim i myślę, że jest zachowana w sercu, aby motywować się już do następnego spotkania.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania opłatkowego dla Seniorów naszej parafii: Proboszczowi tut. Parafii, Parafialnemu Oddziałowi Caritas, Szkolnemu Kołu Caritas, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
Matka Teresa z Kalkuty uświadamia nam, że Boże Narodzenie powinno być zawsze w naszych sercach i naszych relacjach wobec bliźnich, szczególnie chorych i starszych. Niech więc ta myśl towarzyszy nam w codzienności, aby w naszych czynach mogło urealniać się Boże Narodzenie i było źródłem niegasnącej radości, pokoju, szczęścia i miłości dla każdego z nas.

Danuta Rogóż, kierownik GOPS

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button