Aktualności

Wszystko co dobre szybko się kończy…

 

Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie kończy działania w ramach projektu „Aktywny Senior”, zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu miała na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 50 osób w podeszłym wieku – emerytów i rencistów, poprzez aktywność turystyczną, fizyczną, kulturalną oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami z dwóch powiatów województwa małopolskiego – tarnowskiego i brzeskiego

 

Jak mówi prezes Fundacji Anna Kwaśniak: – Projekt zakładał realizację takich działań jak: zorganizowanie dwóch jednodniowych wyjazdów integracyjnych na baseny termalne do Solca Zdroju połączonych z gimnastyką – Agua- Aerobik, wyjazd integracyjny do Krynicy Zdrój – połączony ze zwiedzaniem miasta, zorganizowanie warsztatów integracyjnych „Pasje i zainteresowania” – nauka sztucznych kompozycji kwiatowych na różne okazje, sztuka tworzenia bukietów zielnych, zorganizowanie lokalnego seminarium informującego o prawach i przywilejach wynikających z wieku a także dwa wyjazdy do kina.

 

Nadrzędnym celem realizacji zadania było sprawienie, aby uczestnicy projektu – osoby starsze- emeryci i renciści nie czuli się wykluczeni społecznie. Zawsze jest to możliwe poprzez zmianę stylu życia osób starszych, aktywne spędzanie wolnego czasu, oraz ich udział w życiu społecznym. Realizowane w ramach projektu „Aktywny Senior” działania, cieszyły się dużym zainteresowaniem a także sprawiły, że uczestnicy projektu w jakimś stopniu mogli poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, co w konsekwencji przełoży się z pewnością na korzyści dla swoich lokalnych społeczności.
Nie łatwo będzie zapewne uczestnikom pożegnać się ze zwyczajem wspólnych eskapad i spotkań ponieważ seniorzy przyzwyczaili się do podejmowania aktywności, których na co dzień brakuje a także mieli motywację do działań, wiedząc że czekają ich kolejne wyzwania – dodaje prezes Kwaśniak.

 

Projekt realizowany był od czerwca do października br. Uczestniczyło w nim 50- seniorów w z powiatu brzeskiego i tarnowskiego.

 

            Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, nieoceniony wkład pracy, wysoką frekwencje oraz inwencje twórcze w działaniach.

 Projekt :: Aktywny Senior

Powiązane artykuły

Back to top button